WebbDRG

Svenska:     Suomeksi:     In English:     

Om WebbDRG

Klicka här för att se detaljerad dokumentation i ett separat fönster

Grupperingen går till så att man fyller i diagnoser och åtgärder samt trycker på knappen 'Gruppera' varvid resultatet visar längst ner. När tre diagnoser (eller rättare: diagnospar, se den utförliga dokumentationen) registrerats öppnas en ny rad. Maximalt 20 diagnosrader kan skapas och maximalt 30 åtgärder.

All information som registrerats sparas för att åter laddas vid start av WebbDRG. För att rensa data på skärmen trycker man på knappen 'Blankställ' varvid alla inmatade data tas bort och standardvärden återställs.

Normalt används alla registrerade diagnoser och åtgärder vid grupperingen. Man kan bocka bort koder för att på så sätt få grupperingen att ignorera denna kod. På så sätt kan man undersöka kodens effekt på grupperingen.